prof. dr hab. Grażyna Chełkowska

prof. dr hab. Grażyna Chełkowska

stanowisko - profesor nadzwyczajny

pokój H/0/10
telefon 32 3497551 wewnętrzny 551

email grazyna.chelkowska@us.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900

funkcja
Zastępca Dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

pokój 142
wewnętrzny

1305

2059