Alicja Ratuszna

prof. dr hab. Alicja Ratuszna

stanowisko - profesor zwyczajny

Kierownik Zakładu

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki,
alicja.ratuszna@us.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900
pokój P/0/21

telefon 32 3497604

wew. 604


Tematyka badawcza i dorobek naukowy