mgr Marcin Fijałkowski

mgr Marcin Fijałkowski

stanowisko - technik

pokój H/0/06
telefon 32 3497580 wewnętrzny 580

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900