Doktoranci

Doktoranci w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego

1. mgr Marta Małkiewicz – prof. dr hab. A. Ratuszna
2. mgr Sandra Michalak - prof. dr hab. A. Ratuszna
3. mgr Marlena Michałowska - prof. dr hab. A. Ratuszna
4. mgr Dorota Zygadło - prof. dr hab. A. Ratuszna
5. mgr Krzysztof Ociepka – prof. dr hab. G. Chełkowska
6. mgr Marcin Sikora – prof. dr hab. G. Chełkowska
7. mgr Paweł Łopadczok – prof. dr hab. G. Chełkowska
8. mgr Katarzyna Bilewska – prof. dr hab. Jacek Szade
9. mgr Anna Nowak – prof. dr hab. Jacek Szade
10. mgr Rafał Rapacz - prof. dr hab. Jacek Szade
11. mgr Bartosz Wilk - prof. dr hab. Jacek Szade
12. Mateusz Weis - prof. dr hab. Jacek Szade
13. mgr Lech Kalinowski – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
14. mgr Piotr Witas - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
15. mgr Paweł Skornia - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

Wypromowani doktorzy

1. dr Marzena Kwiecień – prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
2. dr hab. inż. Artur Chrobak - prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
3. dr Anna Bajorek - prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
4. dr Iwona Dębiec - prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
5. dr Grzegorz Ziółkowski – dr hab. Artur Chrobak
6. dr Adam Guzik – dr hab. Krystyna Mateja - Kaczmarska
7. dr Magdalena Wicher - dr hab. Krystyna Mateja – Kaczmarska
8. dr Patrycja Kozub – prof. dr hab. Alicja Ratuszna
9. dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz – prof. dr hab. Alicja Ratuszna
10. dr Marzena Rams-Baron – prof. dr hab. Alicja Ratuszna
11. dr Anna Pasewicz-Sokół – prof. dr hab. Alicja Ratuszna
12. dr Agnieszka Leonarska – prof. dr hab. Alicja Ratuszna
13. dr Karolina Galicka – prof. dr hab. Alicja Ratuszna
14. dr Ewelina Ksepko - prof. dr hab. Alicja Ratuszna
15. dr Justyna Pawluk - prof. dr hab. Alicja Ratuszna
16. dr Agnieszka Szurko - prof. dr hab. Alicja Ratuszna
17. dr hab. Gabriela Kramer-Marek - prof. dr hab. Alicja Ratuszna
18. dr Jarosław Rybczyński - prof. dr hab. Alicja Ratuszna
19. dr Joanna Klimontko - prof. dr hab. Alicja Ratuszna
20. dr Stefania Widuch – dr hab. Danuta Skrzypek
21. dr Iwona Madejska – dr hab. Danuta Skrzypek
22. dr Beata Szymańska – dr hab. Danuta Skrzypek
23. dr Katarzyna Balin – prof. dr hab. Jacek Szade
24. dr Bronisław Psiuk – prof. dr hab. Jacek Szade
25. dr Paweł Maślankiewicz – prof. dr hab. Jacek Szade
26. dr Wojciech Burian – prof. dr hab. Jacek Szade
27. dr Beata Tyszka – prof. dr hab. Jacek Szade
28. dr Marek Drzyzga – prof. dr hab. Jacek Szade
29. dr Grzegorz Skorek - prof. dr hab. Jacek Szade
30. dr Marcin Fijałkowski – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
31. dr Monika Gamża – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
32. dr hab. Jerzy Goraus – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
33. dr Tomasz Zawada – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
34. dr Adriana Wrona – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
35. dr Maria Radłowska – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
36. dr Mohamed Hafez (Egipt) – prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
37. dr Mariola Kądziołka-Gaweł – prof. dr hab. Wiesława Zarek