dr inż. Jacek Nowak

dr inż. Jacek Nowak

stanowisko - specjalista naukowo-techniczny

pokój E/0/12
telefon 32 3497564 wewnętrzny 564

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900