dr Marek Kulpa

dr Marek Kulpa

stanowisko - specjalista naukowo-techniczny

pokój E/0/11
telefon 32 3497563 wewnętrzny 563

email marek.kulpa@us.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900