dr Katarzyna Balin

dr Katarzyna Balin

stanowisko - specjalista naukowo-techniczny

pokój E/-1/09
telefon 32 3497620 wewnętrzny 620

email katarzyna.balin@us.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900