Dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz

Dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz

stanowisko - adiunkt

pokój E/1/07
telefon 32 3497663 wewnętrzny 663

email:

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900