dr Jerzy Peszke

dr Jerzy Peszke

stanowisko - adiunkt

pokój H/0/09
telefon 32 3497550 wewnętrzny 550

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900