dr hab. Jerzy Goraus

dr hab. Jerzy Goraus

stanowisko - adiunkt

pokój H/0/06
telefon 32 3497580 wewnętrzny 580

email jerzy.goraus@us.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900

Instytut Fizyki ul. Uniwersytecka 4

pokój 9
40-007 Katowice

Zainteresowania naukowe:

  • obliczenia ab-initio na podstawie teorii funkcjonału gęstości (DFT)
  • fizyka niskich temperatur oraz fizyka układów z silnymi korelacjami elektronowymi
  • fizyka materiałów wykazujących własności termoelektryczne lub magnetokaloryczne

Research area:

  • Calculations based on Density Functional Theory
  • Physics of materials with strong electron correlations, magnetocaloric effect, thermoelectric effect
  • Low temperature physics – measurements and interpretation of heat capacity, resitivity, thermal conductivity, thermopower, Hall effect, magnetic measurements, X-ray photoemission spectroscopy, X-ray diffraction


Spis publikacjiPublished Papers