dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska

dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska

stanowisko - adiunkt

pokój E/0/09
telefon 32 3497571 wewnętrzny 571

email krystyna.mateja-kaczmarska@us.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900