prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski

prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski

stanowisko - profesor zwyczajny

pokój H/0/07
telefon 32 3497581 wewnętrzny 581
telefon 32 3591298

email andrzej.slebarski@us.edu.pl

Zakład Fizyki Ciała Stałego
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów

centrala 32 3493900

Dyrektor Instytutu

telefon 32 3591298
Instytut Fizyki ul. Uniwersytecka 4
pokój 16
40-007 Katowice