Pracownicy

Pracownicy samodzielni:


prof. dr hab. Jacek Szade
kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego

prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna
prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski
dr hab. inż. Artur Chrobak
dr hab. Jerzy Goraus
dr hab. prof. U.Śl. Maria Jastrzębska

Adiunkci:

dr Anna Bajorek
dr Katarzyna Balin
dr Agnieszka Szurko
dr Jerzy Peszke
dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz
dr Magdalena Raczyńska – Szajgin

Asystenci:

dr Grzegorz Ziółkowski
mgr Anna Nowak
mgr Dorota Zygadło

Pracownicy naukowo-techniczni:

dr Joanna Klimontko
dr Jerzy Kubacki
dr Marek Kulpa
dr Marcin Wojtyniak

Pracownicy inżynieryjno - techniczni:

dr Maria Książek
dr inż. Jacek Nowak
mgr Witold Rak

Emeryci:

prof. dr hab. Władysław Borgieł
prof. dr hab. Wiesława Zarek
dr hab. Krystyna Mateja-Kaczmarska
dr hab. Danuta Skrzypek
dr Antoni Winiarski
inż. Henryk Turek
Łucja Machoś
Marek Pawlik